Bałon Daria

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Porównanie stopnia pobierania i rozmieszczenia rodu w tkankach gorczycy białej uprawianej z dodatkiem różnych soli oraz nanocząstek tego pierwiastka

Daria Bałon

Promotor: dr hab. Beata Krasnodębska – Ostręga
Opiekun : dr Joanna Kowalska, mgr Katarzyna Kińska

Rod jako metal z grupy platynowców wykazuje unikalne właściwości, które od kilku dekad  decydują o  jego zastosowaniu w przemyśle, jubilerstwie, medycynie. Ponad połowa rocznego popytu na rod przypada prężnie rozwijającej się branży motoryzacyjnej. Stanowi on bowiem cenny komponent katalitycznych konwerterów gazów spalinowych – katalizatorów. Równocześnie rośnie emisja tego pierwiastka do środowiska, gdzie może ulegać przemianom zwiększającym jego przyswajalność wobec organizmów.

W niniejszej pracy badano wpływ kompleksowych soli rodu oraz nanocząstek tego pierwiastka na gorczycę białą (Sinapis alba L.). Gorczyca uprawiana była hydroponicznie na pożywce Knoppa w  obecności zarówno soli Na3[RhCl6] w  stężeniu 0,50 mg/L i 1,0 mg/L jak i nanocząstek rodu w stężeniu 5,0 mg/L. Uzyskany materiał roślinny podzielono na korzenie, łodygi i liście, i ujednorodniono. Całkowitą zawartość rodu oznaczano metodą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP MS). Szczególną uwagę zwrócono na etap roztwarzania materiału roślinnego, zapewniający całkowite przeprowadzanie analitu do roztworu. W tym celu zastosowano mineralizację na morko w układzie zamkniętym z wykorzystaniem energii mikrofalowej oraz mineralizację na mokro w układzie otwartym. W celu sprawdzenia rozmieszczenia nanocząstek rodu w tkankach roślinnych zastosowano transmisyjną mikroskopię elektronową (TEM).

Badania były finansowane z projektu NCN, UMO-2014/15/N/NZ8/00326.