Kadencja 2017/2018

,,Samorząd tworzą wszyscy Studenci”
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

Zarząd Samorządu Studentów
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego
kadencja 2017/2018

Przewodniczący Zarządu
Marcin Guza
marcin.guza@samorzad.uw.edu.pl

Członkowie Zarządu

Agnieszka Czajkowska agnieszka.czajkowska@samorzad.uw.edu.pl
Patrycja Żukowska patrycja.zukowska@samorzad.uw.edu.pl
Rafał Chojnacki rafal.chojnacki@samorzad.uw.edu.pl
Bartosz Kamiński (od maja 2018) bartosz.kaminski@samorzad.uw.edu.pl
Paweł Przybylski (do maja 2018)

Biuro ZSS WCh UW mieści się w sali 18 na poziomie -1, wejście przez Strefę Studencką.
Dyżury w semestrze zimowym:
Poniedziałek 12:45 – 13:45
Wtorek 11:30 – 13:00
Czwartek 9:30 – 10:30

Przedstawiciele Studentów w Radzie Wydziału:

 1. Rafał Chojnacki
 2. Agnieszka Czajkowska
 3. Marcin Guza
 4. Justyna Głowacka
 5. Karolina Piecyk
 6. Paweł Przybylski
 7. Aleksandra Roszak
 8. Stanisław Sokołowski
 9. Patrycja Żukowska

 

Reprezentanci w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

 1. Marcin Guza
 2. Paweł Przybylski

 

Komisje Wydziału Chemii:

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 1. Patrycja Żukowska

Komisja ds. Studenckich i Dydaktyki

 1. Agnieszka Czajkowska
 2. Marcin Guza

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

 1. Paweł Przybylski