Wydziałowi koordynatorzy

Sprawy osób przyjeżdżających

Dr Hanna Wilczura-Wachnik
tel.: (22) 55 26291
fax: (22) 822 5996
e-mail: wilczura@chem.uw.edu.pl
godziny przyjęć: w każdy czwartek 10:00 – 11:00 (pokój nr 114A)


Sprawy studentów i pracowników wyjeżdżających

Dr Marcin Strawski
tel.: (22) 55 26423
fax: (22) 822 5996
e-mail: marcin@chem.uw.edu.pl
godziny przyjęć: w każdy poniedziałek 10:00 – 11:00 (pokój nr 231)


Praktyki

Dr Michał Dobrowolski
tel.: (22) 55 26312
e-mail: miked@chem.uw.edu.pl
godziny przyjęć: w każdy czwartek 10:00 – 11:00 (nr pok. 4 – Krystalografia)