Rozliczenie po powrocie

KROKI PO POWROCIE

  1. W ciągu 7 dni od daty zakończenia praktyki student przedkłada w Biurze Współpracy z Zagranicą UW (BWZ UW) wymagane przez Biuro dokumenty i wypełnia stosowne ankiety.
  2. Na Wydziale Chemii UW student przedstawia niezwłocznie po otrzymaniu Transcript of Work i Confirmation of Arrival.