O programie / Welcome

Witamy / Welcome

Witamy na stronach biura Erasmus+ na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Welcome to the website of Erasmus+ office at the Faculty of Chemistry, The University of Warsaw.

Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów programu na rzecz efektywnego wykorzystywania ludzkiego i społecznego potencjału Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży (dotyczy to zarówno studentów jak i nauczycieli akademickich).

W przypadku studentów (wszystkich stopni) możliwe są dwa typy wyjazdów:

  • studia,
  • praktyki.