Praca na WCh – tryb hybrydowy w roku akademickim 20/21

Sposób prowadzenia zajęć

Obrony w trybie zdalnym

Egzaminy i zaliczenia w trybie zdalnym