Komunikaty

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Student-Wynalazca”, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach od 2010 roku.

Pięciu laureatów Konkursu będzie prezentowało swoje rozwiązania na 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz podczas seminarium w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w dniach 11 – 15 kwietnia 2018 r. Politechnika, jako organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

Poniżej zaproszenie do udziału w Konkursie ze szczegółowymi informacjami i zasadami naboru do tegorocznej edycji.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.cowi.tu.kielce.pl