Hybrydyzacja zajęć rok 20/21

Sposób prowadzenia zajęć

Obrony w trybie zdalnym

Egzaminy i zaliczenia w trybie zdalnym