Dziekanat Studencki

ORGANIZACJA PRACY DZIEKANATU STUDENCKIEGO

Dziekanat studencki pracuje w trybie hybrydowym. Oznacza to, że każdy z pracowników jest dostępny w kontakcie we wskazane poniżej dni dyżurów oraz w kontakcie zdalnym (via e-mail).

Studenci informują dziekanat o swoich sprawach wysyłając wiadomość e-mailową do odpowiedniego pracownika dziekanatu.

Podania można wysłać wykorzystując system USOS, ale należy wysłać e-mailowo informację o złożeniu takiego podania do odpowiedniego pracownika. W przypadku podania składanego e-mailem należy przesłać skan oryginału z własnoręcznym podpisem, a oryginał niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu (pocztą lub złożyć w skrzynce umieszczonej przy dziekanacie). Nie dotyczy to podań opatrzonych podpisem elektronicznym.

Warunkiem koniecznym rozpatrzenia podania jest przesłanie go ze skrzynki pocztowej studenta w domenie uniwersyteckiej …@student.uw.edu.pl.

Wiadomość e-mail powinna zawierać:
– tytuł, czyli jasno określony problem
– treść wiadomości wyjaśniać problem/zagadnienie oraz powinna zawierać dane studenta (rok, kierunek i numer indeksu)
– w załączniku powinien znajdować się skan pisma lub pdf z podpisem.

Informujemy, że czas załatwienia sprawy administracyjnej może przekroczyć 48 godzin.

Dokumenty wrzucone do skrzynki będą rozpatrywane najwcześniej na drugi dzień.

 

Dyżury w dziekanacie (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA: 11-14; CZWARTEK: 10-14)

CHEMIA studia pierwszego stopnia
Jan Niedziński, tel. 55 26 207, e-mail: jniedz@chem.uw.edu.pl

CHEMIA MEDYCZNA, CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTANA/ZMITP, RADIOGENOMIKA
Katarzyna Lewandowska, tel. 55 26 204, e-mail: klewandowska@chem.uw.edu.pl

CHEMIA studia drugiego stopnia, CHEMIA STOSOWANA, CHEMIA JĄDROWA I RADIOFARMACEUTYKI/EChJ
Joanna Keller-Perz, tel. 55 26 206, e-mail: jkperz@chem.uw.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. USOS
Agnieszka Sytek, tel. 55 26 205, e-mail: asytek@chem.uw.edu.pl

Koordynator ds. stypendialnych
Joanna Keller-Perz, tel. 55 26 206, e-mail: jkperz@chem.uw.edu.pl

e-mail: dziekanat_studencki@chem.uw.edu.pl