Testy statystyczne - pomoc
Spis tematów:
Okna dialogowe
Wybór testu
Edycja danych | Raport
Testy statystyczne
Testy na błąd gruby
Testy dla wartości średniej
Testy dla wariancji
Testy na rozkład wyników
 
Test Dixona (test Q)

Test na wykrycie wyniku obarczonego błędem grubym.
Przed wykonaniem testu zbiór wyników eksperymentalnych (próbka statystyczna) zostaje uszeregowany według wzrastających wartości. Błędem grubym może być obarczona największa lub najmniejsza wartość wyniku w próbce. Dla tych wyników obliczane są odpowiednio parametry Qmax i Qmin.
Parametr o większej wartości porównywany jest następnie z parametrem krytycznym testu Dixona (Q lub r10 w wariancie dwustronnym)[1] odpowiadającym rozmiarowi próbki statystycznej i wybranemu poziomowi ufności. Jeśli wartość eksperymentalna jest większa od wartości krytycznej, wówczas podejrzany wynik obarczony jest błędem grubym i można go odrzucić z zadanym poziomem ufności.

[1] David B. Rorabacher, Statistical Treatment for Rejection of Deviant Values: Critical Values of Dixon's "Q" Parameter and Related Subrange Ratios at the 95% Confidence Level
Anal. Chem. 1991, 63, 139-146.