Chemia II stopnia – magisterskie

Aby rozpocząć studia magisterskie, niezbędne jest zdanie egzaminu wstępnego.

W trakcie studiów część przedmiotów jest obowiązkowa, o wyborze pozostałych przedmiotów student decyduje zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Na drugim semestrze student wybiera specjalizację, w ramach której wykonuje pracę magisterską, na co głównie przeznaczony jest drugi rok studiów. Dodatkowo, w czasie studiów magisterskich można bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach bloku pedagogicznego, który obejmuje psychologię, pedagogikę, dydaktykę chemii oraz praktyki w szkołach. Ukończenie tego kursu daje uprawnienia do nauczania chemii w liceach.