Studia I stopnia

Poniżej znajduje się wyciąg z harmonogramu rekrutacji UW na kierunki studiów I stopnia prowadzone przez Wydział Chemii UW. Pełna treść dokumentu znajduje się na głównej stronie UW w zakładce rekrutacyjnej.

Kierunek: Chemia I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

od 5 czerwca 2019
do 5 lipca 2019

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Proces rekrutacji

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Jest to także ostateczny termin wprowadzenia swoich wyników maturalnych do systemu IRK!

5 lipca 2019

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

19 lipca 2019

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

od 22 lipca 2019
do 24 lipca 2019

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 9.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

od 25 lipca 2019
do 26 lipca 2019

III tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

od 29 lipca 2019
do 30 lipca 2019

Kierunek: Chemia medyczna I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

od 5 czerwca 2019
do 5 lipca 2019

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Proces rekrutacji

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Jest to także ostateczny termin wprowadzenia swoich wyników maturalnych do systemu IRK!

5 lipca 2019

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

19 lipca 2019

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

od 22 lipca 2019
do 24 lipca 2019

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 9.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

od 25 lipca 2019
do 26 lipca 2019

III tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

od 29 lipca 2019
do 30 lipca 2019

Kierunek: EChJ I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

od 5 czerwca 2019
do 5 lipca 2019

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Proces rekrutacji

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Jest to także ostateczny termin wprowadzenia swoich wyników maturalnych do systemu IRK!

5 lipca 2019

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

19 lipca 2019

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

od 22 lipca 2019
do 24 lipca 2019

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 9.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

od 25 lipca 2019
do 26 lipca 2019

III tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

od 29 lipca 2019
do 30 lipca 2019

Kierunek: Chemiczna analiza instrumentalna I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

od 5 czerwca 2019
do 5 lipca 2019

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Proces rekrutacji

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Jest to także ostateczny termin wprowadzenia swoich wyników maturalnych do systemu IRK!

5 lipca 2019

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

19 lipca 2019

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

od 22 lipca 2019
do 24 lipca 2019

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 9.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

od 25 lipca 2019
do 26 lipca 2019

III tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

od 29 lipca 2019
do 30 lipca 2019