EChJ II stopnia – magisterskie

Studia II stopnia trwają dwa lata i kończą się nadaniem stopnia magistra. Do ich podjęcia nie jest wymagane ukończenie studiów I stopnia na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa – konieczny jest jedynie licencjat z chemii, fizyki lub nauk pokrewnych, zdobyty na dowolnej uczelni. Podczas studiów, w ramach programu Erasmus, możliwy jest wyjazd na jeden semestr studiów na uczelnie zagraniczne.

Na studiach II stopnia dostępne są dwie ścieżki kształcenia:

– Fizyka u podstaw Energetyki Jądrowej

– Chemia Jądrowa.

Wyboru specjalności dokonuje się po pierwszym semestrze. Na obu ścieżkach student ma dużą swobodę wyboru przedmiotów. W ramach przedmiotów do wyboru znajdują się wykłady poświęcone takim zagadnieniom, jak techniki jądrowe w medycynie i przemyśle, fizyka środowiska, alternatywne źródła energii, awarie jądrowe i broń jądrowa, prawo atomowe czy społeczne aspekty energetyki jądrowej.