EChJ I stopnia – licencjackie

Studia I stopnia trwają trzy lata i kończą się nadaniem stopnia licencjata. Przygotowują także do zdania egzaminu państwowego na Inspektora Ochrony Radiologicznej bez konieczności przechodzenia dodatkowych szkoleń.

Program studiów I stopnia obejmuje następujące zagadnienia:

– Matematyka, fizyka i chemia w zakresie podstawowym

– Fizyka jądrowa, chemia jądrowa i radiochemia w zakresie rozszerzonym

– Ochrona radiologiczna

– Zastosowania technik jądrowych w medycynie i przemyśle

– Wstęp do zagadnień energetyki jądrowej.

W ramach przedmiotów do wyboru znajdują się wykłady poświęcone takim zagadnieniom, jak fizyka środowiska, alternatywne źródła energii, awarie jądrowe i broń jądrowa, prawo atomowe czy społeczne aspekty energetyki jądrowej. W toku studiów znajdują się liczne ćwiczenia laboratoryjne. Po drugim roku student może odbyć praktyki w krajowych instytucjach naukowo-badawczych lub przemysłowych.

Strona kierunku: http://atom.chem.uw.edu.pl/