Studia II stopnia

Poniżej znajduje się wyciąg z harmonogramu rekrutacji UW na kierunki studiów II stopnia prowadzone przez Wydział Chemii UW. Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj.

 

Kierunek: Chemia II stopnia

Rejestracja na studia II stopnia w IRK (21/22).

od 25 sierpnia 2021
do 13 września 2021

Egzamin wstępny na studia II stopnia.

21 września 2021 00:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

24 września 2021

Terminy składania dokumentów.

od 27 września 2021
do 28 września 2021

Rejestracja na studia II stopnia w IRK (od semestru letniego 21/22).

od 4 stycznia 2022
do 25 stycznia 2022

Egzamin wstępny na studia II stopnia (od semestru letniego 21/22).

1 lutego 2022 09:00

Ogłoszenie wyników (od semestru letniego 21/22).

4 lutego 2022

Terminy składania dokumentów (od semestru letniego 21/22).

od 7 lutego 2022
do 11 lutego 2022

Kierunek: Radiogenomika

Rejestracja na studia II stopnia w IRK (21/22).

od 25 sierpnia 2021
do 13 września 2021

Egzamin wstępny na studia II stopnia.

21 września 2021 00:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

24 września 2021

Terminy składania dokumentów.

od 27 września 2021
do 28 września 2021

Kierunek: Chemia Stosowana II stopnia

Rejestracja na studia II stopnia w IRK (od semestru letniego 21/22).

od 4 stycznia 2022
do 25 stycznia 2022

Egzamin wstępny na studia II stopnia (od semestru letniego 21/22).

1 lutego 2022 09:00

Ogłoszenie wyników (od semestru letniego 21/22).

4 lutego 2022

Terminy składania dokumentów (od semestru letniego 21/22).

od 7 lutego 2022
do 11 lutego 2022