Studia II stopnia

Poniżej znajduje się wyciąg z harmonogramu rekrutacji UW na kierunki studiów II stopnia prowadzone przez Wydział Chemii UW. Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj.

 

Kierunek: Chemia II stopnia

Rejestracja na studia II stopnia w IRK (20/21).

od 5 maja 2020
do 21 sierpnia 2020

Egzamin wstępny na studia II stopnia (20/21).

28 sierpnia 2020 09:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji na rok 20/21.

23 września 2020

Terminy składania dokumentów  (20/21).

od 24 września 2020
do 25 września 2020

Rejestracja na studia II stopnia w IRK (od semestru letniego 20/21).

od 5 stycznia 2021
do 15 stycznia 2021

Egzamin wstępny na studia II stopnia (od semestru letniego 20/21).

22 stycznia 2021 09:00

Ogłoszenie wyników (od semestru letniego 20/21).

28 stycznia 2021

Terminy składania dokumentów (od semestru letniego 20/21).

od 1 lutego 2021
do 12 lutego 2021

Kierunek: EChJ II stopnia

Rejestracja na studia II stopnia w IRK (20/21).

od 5 maja 2020
do 21 sierpnia 2020

Egzamin wstępny na studia II stopnia (20/21).

28 sierpnia 2020 09:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji na rok 20/21.

23 września 2020

Terminy składania dokumentów  (20/21).

od 24 września 2020
do 25 września 2020

Kierunek: Chemia Stosowana II stopnia

Rejestracja na studia II stopnia w IRK (od semestru letniego 20/21).

od 5 stycznia 2021
do 15 stycznia 2021

Egzamin wstępny na studia II stopnia (od semestru letniego 20/21).

22 stycznia 2021 09:00

Ogłoszenie wyników (od semestru letniego 20/21).

28 stycznia 2021

Terminy składania dokumentów (od semestru letniego 20/21).

od 1 lutego 2021
do 12 lutego 2021