Studia II stopnia

Poniżej znajduje się wyciąg z harmonogramu rekrutacji UW na kierunki studiów II stopnia prowadzone przez Wydział Chemii UW. Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj.

 

Kierunek: Chemia II stopnia

Rejestracja na studia II stopnia w IRK.

od 6 czerwca 2022
do 5 lipca 2022

Egzamin wstępny na studia II stopnia.

12 lipca 2022 10:00

Ogłoszenie wyników.

19 lipca 2022

Terminy składania dokumentów.

od 20 lipca 2022
do 22 lipca 2022

Kierunek: Radiogenomika

Rejestracja na studia II stopnia w IRK.

od 6 czerwca 2022
do 5 lipca 2022

Rejestracja na studia II stopnia w IRK (od semestru letniego 21/22).

od 6 czerwca 2022
do 27 czerwca 2022

Egzamin wstępny na studia II stopnia.

od 4 lipca 2022
do 5 lipca 2022

Ogłoszenie wyników.

19 lipca 2022

Terminy składania dokumentów (od semestru letniego 21/22).

od 20 lipca 2022
do 22 lipca 2022