Studia I stopnia

Poniżej znajduje się wyciąg z harmonogramu rekrutacji UW na kierunki studiów I stopnia prowadzone przez Wydział Chemii UW. Pełna treść dokumentu znajduje się na głównej stronie UW w zakładce rekrutacyjnej.

Kierunek: Chemia I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

od 3 czerwca 2020
do 3 lipca 2020

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Proces rekrutacji

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Jest to także ostateczny termin wprowadzenia swoich wyników maturalnych do systemu IRK!

4 lipca 2020

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

17 lipca 2020

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

od 20 lipca 2020
do 22 lipca 2020

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 9.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

od 23 lipca 2020
do 24 lipca 2020

III tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

od 27 lipca 2020
do 28 lipca 2020

IV tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po III turze.

od 29 lipca 2020
do 30 lipca 2020

Kierunek: Chemia medyczna I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

od 3 czerwca 2020
do 3 lipca 2020

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Proces rekrutacji

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Jest to także ostateczny termin wprowadzenia swoich wyników maturalnych do systemu IRK!

4 lipca 2020

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

17 lipca 2020

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

od 20 lipca 2020
do 22 lipca 2020

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 9.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

od 23 lipca 2020
do 24 lipca 2020

III tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

od 27 lipca 2020
do 28 lipca 2020

IV tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po III turze.

od 29 lipca 2020
do 30 lipca 2020

Kierunek: EChJ I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

od 3 czerwca 2020
do 3 lipca 2020

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Proces rekrutacji

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Jest to także ostateczny termin wprowadzenia swoich wyników maturalnych do systemu IRK!

4 lipca 2020

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

17 lipca 2020

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

od 20 lipca 2020
do 22 lipca 2020

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 9.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

od 23 lipca 2020
do 24 lipca 2020

III tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

od 27 lipca 2020
do 28 lipca 2020

IV tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po III turze.

od 29 lipca 2020
do 30 lipca 2020

Kierunek: Chemiczna analiza instrumentalna I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

od 3 czerwca 2020
do 3 lipca 2020

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Proces rekrutacji

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Jest to także ostateczny termin wprowadzenia swoich wyników maturalnych do systemu IRK!

4 lipca 2020

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

17 lipca 2020

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

od 20 lipca 2020
do 22 lipca 2020

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 9.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

od 23 lipca 2020
do 24 lipca 2020

III tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

od 27 lipca 2020
do 28 lipca 2020

IV tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po III turze.

od 29 lipca 2020
do 30 lipca 2020