Studia I stopnia

Poniżej znajduje się wyciąg z harmonogramu rekrutacji UW na kierunki studiów I stopnia prowadzone przez Wydział Chemii UW. Pełna treść dokumentu znajduje się na głównej stronie UW w zakładce rekrutacyjnej.

Kierunek: Chemia I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

od 13 lipca 2020
do 12 sierpnia 2020

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Proces rekrutacji

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

13 sierpnia 2020

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

24 sierpnia 2020

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

od 25 sierpnia 2020
do 27 sierpnia 2020

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 9.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

od 28 sierpnia 2020
do 31 sierpnia 2020

III tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

od 1 września 2020
do 2 września 2020

IV tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po III turze.

od 3 września 2020
do 4 września 2020

Kierunek: Chemia medyczna I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

od 13 lipca 2020
do 12 sierpnia 2020

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Proces rekrutacji

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

13 sierpnia 2020

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

24 sierpnia 2020

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

od 25 sierpnia 2020
do 27 sierpnia 2020

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 9.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

od 28 sierpnia 2020
do 31 sierpnia 2020

III tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

od 1 września 2020
do 2 września 2020

IV tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po III turze.

od 3 września 2020
do 4 września 2020

Kierunek: EChJ I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

od 13 lipca 2020
do 12 sierpnia 2020

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Proces rekrutacji

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

13 sierpnia 2020

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

24 sierpnia 2020

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

od 25 sierpnia 2020
do 27 sierpnia 2020

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 9.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

od 28 sierpnia 2020
do 31 sierpnia 2020

III tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

od 1 września 2020
do 2 września 2020

IV tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po III turze.

od 3 września 2020
do 4 września 2020

Kierunek: Chemiczna analiza instrumentalna I stopnia

Rejestracja w IRK na kierunki I stopnia

od 13 lipca 2020
do 12 sierpnia 2020

Instrukcję rejestracji w IRK znajdziesz w zakładce Proces rekrutacji

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

13 sierpnia 2020

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia

24 sierpnia 2020

Sprawdź swoje konto w IRK!

I tura przyjmowania dokumentów od kandydatów

od 25 sierpnia 2020
do 27 sierpnia 2020

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do dziekanatu ds. studenckich w godz. 9.00-15.00.

Po upłynięciu terminu przyjmowania dokumentów, kandydat, który nie złożył dokumentów traci miejsce na liście zakwalifikowanych.

II tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po I turze.

od 28 sierpnia 2020
do 31 sierpnia 2020

III tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po II turze.

od 1 września 2020
do 2 września 2020

IV tura przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Osoby, które znalazły się w terminie wcześniejszym poniżej progu kwalifikującego do przyjęcia, w tej turze zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc pozostałych po III turze.

od 3 września 2020
do 4 września 2020