Egzamin

Egzamin wstępny na studia II stopnia na kierunku Chemia:

 • Lista rankingowa kandydatów na studia będzie ułożona na podstawie wyniku  z pisemnego egzaminu wstępnego mającego postać testu .
 • Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 30 punktów.
 • Egzamin składa z 50 pytań, przy czym oczekiwana liczba pytań z głównych przedmiotów kierunkowych jest równa w przybliżeniu:
  • matematyka – 3 pytania
  • fizyka – 3 pytania
  • chemia nieorganiczna i analityczna – 13 pytań
  • chemia fizyczna – 16 pytań (w tym po 2 pytania z chemii kwantowej, spektroskopii molekularnej i krystalochemii)
  • chemia organiczna – 12 pytań (w tym 2 pytania z biochemii)
  • technologia chemiczna – 3 pytania.
 • Szczegółowe wymagania do egzaminu
 • Baza pytań do egzaminu wstępnego
  • Matematyka [PDF]
  • Fizyka [PDF]
  • Chemia nieorganiczna i analityczna [PDF]
  • Chemia organiczna i biochemia [PDF]
  • Chemia fizyczna i teoretyczna [PDF]
  • Technologia chemiczna i elementy biotechnologii [PDF]

Egzamin wstępny na studia II stopnia na kierunku Energetyka i Chemia jądrowa (opcjonalnie) :

Wymagania: