Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2017/2018

6 września 2017
4 października 2017
8 listopada 2017
13 grudnia 2017
10 stycznia 2018
21 lutego 2018
07 marca 2018
18 kwietnia 2018
23 maja 2018
13 czerwca 2018
27 czerwca 2018
5 września 2018