Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018/2019

3 października 2018
14 listopada 2018
19 grudnia 2018
16 stycznia 2019
27 lutego 2019
20 marca 2019
10 kwietnia 2019
22 maja 2019
12 czerwca 2019
26 czerwca 2019