Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018/2019

3 października 2018
14 listopada 2018
19 grudnia 2018
23 stycznia 2019

27 lutego 2019
20 marca 2019
17 kwietnia 2019
24 kwietnia 2019
22 maja 2019
12 czerwca 2019
26 czerwca 2019
24 września 2019