Komisje Wydziałowe

Komisja ds. Badań Naukowych:

 • Prof. dr hab. Paweł Kulesza – przewodniczący komisji
 • Prof. dr hab. Renata Bilewicz
 • Prof. dr hab. Ewa Bulska
 • Prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński
 • Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
 • Prof. dr hab. Karol Grela
 • Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski
 • Prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
 • Prof. dr hab. Paweł Krysiński
 • Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik
 • Prof. dr hab. Robert Moszyński
 • Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

Komisja ds. Studenckich i Dydaktyki:

 • Dr hab. Barbara Pałys, prof. UW- przewodnicząca komisji
 • Prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
 • Prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
 • Dr hab. Krzysztof Miecznikowski
 • Dr hab. Ewa Poboży
 • Dr Agnieszka Siporska
 • Dr hab. Leszek Stolarczyk
 • Dr Anna Zawadzka
 • mgr Dominika Załubiniak
 • Rafał Chojnacki
 • Marcin Guza

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej i Dydaktycznej:

 • Prof. dr hab. Renata Bilewicz – przewodnicząca komisji
 • Dr hab. Michał Barbasiewicz
 • Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski
 • Prof. dr hab. Paweł Kulesza
 • Prof. dr hab. Józef Mieczkowski
 • Dr hab. Adam Lewera
 • Prof. dr hab. Magdalena Skompska
 • Prof. dr hab. Zbigniew Stojek
 • Dr Marcin Strawski
 • Dr hab. Barbara Wagner
 • Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
 • Dr hab. Iwona Rutkowska

Komisja ds. Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi:

 • Prof. dr hab. Mikołaj Donten – przewodniczący komisji
 • Dr hab. Wojciech Dzwolak, prof. UW
 • Dr Elżbieta Megiel
 • Dr hab. Krzysztof Miecznikowski
 • Dr hab. Anna Piątek
 • Mgr Joanna Szmydt
 • Dr hab. Leszek Stolarczyk
 • Dr hab. Agnieszka Więckowska
 • Jacek Wosiński
 • Joanna Olczak

Wydziałowa Komisja Oceniająca dla samodzielnych nauczycieli akademickich:

 • Prof. dr hab. Marek Orlik – przewodniczący komisji
 • Prof. dr hab. Mikołaj Donten
 • Prof. dr hab. Robert Koncki
 • Dr hab. Tatiana Korona
 • Dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW
 • Dr hab. Piotr Piątek
 • Dr hab. Ewa Poboży
 • Dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW
 • Prof. dr hab. Magdalena Skompska
 • Prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska

Wydziałowa Komisja Oceniająca dla pracowników niebędących samodzielnymi nauczycielami akademickimi:

 • Prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński – przewodniczący komisji
 • Prof. dr hab. Ewa Bulska
 • Prof. dr hab. Karol Grela
 • Dr Małgorzata Jeziorska
 • Prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
 • Dr Agata Królikowska
 • Prof. dr hab. Paweł Kulesza
 • Prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk
 • Dr hab. Maciej Mazur, prof. UW

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń:

 • Prof. dr hab. Renata Bilewicz – przewodnicząca komisji
 • Prof. dr hab. inż. Karol Grela
 • Prof. dr hab. Paweł Krysiński
 • Prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
 • Prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk
 • Prof. dr hab. Marek Orlik
 • Dr hab. Damian Pociecha
 • Dr hab. Dominik Gront
 • mgr Dorota Konarzewska
 • Patrycja Żukowska

Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów:

 • Dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW – przewodniczący komisji
 • Dr hab. Beata Krasnobębska-Ostręga
 • Dr hab. Maciej Mazur, prof. UW
 • Dr hab. Anna Nowicka
 • Dr hab. Piotr Piątek
 • Dr hab. Barbara Wagner

Komisja ds. Zasobów Bibliotecznych i Informatyzacji:

 • Dr hab. Magdalena Biesaga – przewodnicząca komisji
 • Dr hab. Michał Bystrzejewski
 • Dr Michał Dobrowolski
 • Dr Łukasz Dobrzycki
 • Dr hab. Wojciech Hyk
 • Mgr Piotr Klein
 • Dr Piotr Kwiatkowski
 • Dr hab. Damian Pociecha
 • Dr Piotr Roszkowski
 • Dr Katarzyna Sokołowska
 • Dr hab. Łukasz Tymecki
 • Mgr Szymon Żerko

Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 • Dr hab. Maciej Mazur, prof. UW – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Michał Cyrański
 • Dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka
 • Dr Małgorzata Jeziorska
 • Dr hab. Krzysztof Miecznikowski
 • Dr Iwona Paleska
 • Dr hab. Ewa Poboży
 • Dr hab. Leszek Stolarczyk
 • Dr Hanna Wilczura-Wachnik
 • Dr Elżbieta Winnicka
 • Dr Ewa Witkowska
 • Mgr Paweł Socha
 • Paweł Przybylski