Odczynniki

Zasady elektronicznego zamawiania odczynników na Wydziale Chemii

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, na 2018 rok zawarliśmy trzy umowy na sukcesywne dostawy odczynników.

Kategoria 1: 50 odczynników o stałej ustalonej cenie, która pozostanie niezmienna do końca roku. Każda z firm zaproponowała 50 najpopularniejszych odczynników, co daje łącznie listę 150 pozycji.

Kompletny wykaz znajdą Państwo tutaj.

 

Kategoria 2: inne odczynniki:

Sigma-Aldrich:  Gwarantowany rabat dla Wydziału: 25%; Instrukcja

Chemat: Gwarantowany rabat dla Wydziału: Alfa Aestar 10%, Acros Organics 10%, Fisher Chemicals 10%, Fisher Bioreagents 10%, Maybridge 10%, Deutero 10%.

TriMen: TCI, Fluorochem, AK Scientific, J&K Scientific, Chempur DE, Advamacs (rabat będzie ustalany dla każdego zamówienia osobno).

Zakupy odczynników z firm niewymienionych powyżej, będą realizowane jak do tej pory (złożenie zamówienia w zaopatrzeniu).

 

Kategoria 3: magazyn chemiczny:

płatny/bonus; Instrukcja

 

Cały czas trwają prace nad dalszymi ułatwieniami dla Państwa w składaniu zamówień i obsługi administracyjnej. Wszelkie Państwa uwagi i sugestie będą w tym procesie bardzo cenne.