Odczynniki

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że na Wydziale Chemii całkowicie zmieniają się zasady zakupu odczynników chemicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, na 2018 rok zawarliśmy trzy umowy na sukcesywne dostawy odczynników.

Firmy, z którymi jesteśmy zobowiązani do współpracy to: Sigma-Aldrich, TriMen i Chemat. Każda z umów obejmuje dwie kategorie odczynników.

Kategoria 1: 50 odczynników o stałej ustalonej cenie, która pozostanie niezmienna do końca roku. Każda z firm zaproponowała 50 najpopularniejszych odczynników, co daje łącznie listę 150 pozycji. Kompletny wykaz znajdą Państwo na stronie Wydziału w najbliższych dniach. Dla Państwa wygody na stronie zostanie uruchomiona wyszukiwarka.

Kategoria 2: inne odczynniki, na które firmy Sigma i Chemat zaoferowały gwarantowany rabat w wysokości:

Sigma-Aldrich:  Sigma-Aldrich 25%;

Chemat: Alfa Aestar 10%, Acros Organics 10%, Fisher Chemicals 10%, Fisher Bioreagents 10%, Maybridge 10%, Deutero 10%.

TriMen: TCI, Fluorochem, AK Scientific, J&K Scientific, Chempur DE, Advamacs (rabat będzie ustalany dla każdego zamówienia osobno).

Rabat liczony w stosunku do ceny z katalogu. Cena odczynników w ww. firmach będzie pomniejszona o przyznany rabat.

Kolejną zmianą objęty będzie sam sposób zamawiania. Od lutego, każda z firm, z którą zawarliśmy umowę, uruchomi elektroniczny portal zamówień. Dzięki nim, każdy z Państwa będzie mógł samodzielnie wypełnić zamówienie na stronie sklepu, które automatycznie zostanie przekazane do realizacji do zaopatrzenia. Nie ma potrzeby, aby wypełniali Państwo zamówienia papierowe.

Zakupy odczynników z firm niewymienionych powyżej, będą realizowane jak do tej pory (złożenie zamówienia w zaopatrzeniu).

Ostatnią zmianą w zamawianiu odczynników jest uruchomienie na stronie Wydziału portalu, do realizacji RW na odczynniki z magazynu chemicznego „płatnego”. Jest to inicjatywa własna pracowników Zaopatrzenia i Magazynu Chemicznego.

Dla każdego portalu zostaną zorganizowane szkolenia. O terminach szkoleń będziemy informowali Państwa na bieżąco. Jednocześnie, na stronie Wydziału w najbliższym czasie pojawi się szczegółowa instrukcja zamawiania wraz z ww. listą odczynników.

Cały czas trwają prace nad dalszymi ułatwieniami dla Państwa w składaniu zamówień i obsługi administracyjnej. Wszelkie Państwa uwagi i sugestie będą w tym procesie bardzo cenne.

Dziekan Wydziału Chemii
dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW