Magazyny

Magazyn Chemiczny (tylko dla pracowników Wydziału Chemii)

Karty charakterystyk związków chemicznych

Magazyn Szkła i Sprzętu Laboratoryjnego (tylko dla pracowników Wydziału Chemii)

UWAGA! MAGAZYN ZAMKNIĘTY 16.03.2017-07.04.2017