Magazyny

Magazyn Chemiczny (tylko dla pracowników Wydziału Chemii)

Magazyn Szkła i Sprzętu Laboratoryjnego (tylko dla pracowników Wydziału Chemii)