Magazyny

Magazyn Chemiczny (tylko dla pracowników Wydziału Chemii)

Karty charakterystyk związków chemicznych

Magazyn Szkła i Sprzętu Laboratoryjnego (tylko dla pracowników Wydziału Chemii)

UWAGA! MAGAZYN ZAMKNIĘTY 03.07.2017-17.07.2017