Zatrudnienie

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich (w tym post-doc) reguluje Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 27.09.2019)

Obowiązujące akty prawne oraz szczegółowe informacje dotyczące spraw pracowniczych dostępne są na stronie Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego – http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/, a szczegółowe informacje dotyczące spraw pracowniczych znajdziesz tu: http://bsp.adm.uw.edu.pl/vademecum-zatrudnienia/

 

Druki związane z zatrudnieniem:

 1. Kwestionariusz osobowy
  1a. RODO
 2. Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 3. Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy-część etatu
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami wypłacania dodatku za staż pracy
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy, regulaminem wynagradzania oraz procedurą antymobbingową (z oświadczenia antymobbingowego)
 6. PIT z RODO (wydruk dwustronny)
 7. Druk ZUS ZUA
 8. Oświadczenie w sprawie numeru konta bankowego pracownika
 9. Oświadczenie dot. ustalenia dodatku za staż pracy
 10. Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
 12. Oświadczenie art. 113 ustawy PSWiN 2018
 13. Druki dotyczące zasiłku opiekuńczego należy pobrać ze strony ZUS: http://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy
 14. Zgłoszenie zmiany danych osobowych