Stopka e-mail

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Warszawskiego ustala się nowy wzór papieru wydziałowego oraz podpisu poczty elektronicznej (stopki e-mailowej). Jednocześnie od 2 stycznia 2017 nie ma już konieczności posługiwania się logotypem UW200 w korespondencji służbowej.

Do poprawnego wyświetlania i drukowania dokumentów na szablonie papieru wydziałowego, zaleca się instalację czcionek zgodnych z typografią UW. Instrukcja oraz odpowiednie pliki znajdują się na stronie Typografia UW Biura Promocji UW.

Szczegółowe wymagania odnośnie podpisu poczty elektronicznej (stopki e-mailowej) reguluje Załącznik nr 1 do ww Zarządzenia tj. Księga Identyfikacji Wizualnej (s. 33).
Stopka e-mailowa zawiera obowiązkowo: logo UW pełne podstawowe, adres www UW (www.uw.edu.pl), logo Wydziału Chemii, adres www WCh (www.chem.uw.edu.pl).
W treści e-maila oraz w stopce e-maila używa się kroju pisma określonego dla materiałów elektronicznych i internetu (Open Sans, Arial lub Times New Roman).

Szczegółowa instrukcja przygotowania stopki znajduje się na stronie Stopka do e-maila Biura Promocji UW.

Grafiki do użycia (kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako…):

Szablon stopki w wersji polskiej i angielskiej:

Imię i nazwisko
Stanowisko
Wydział Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ludwika Pasteura 1, 02-093 Warszawa

tel. 22 55 26 XXX
email@chem.uw.edu.pl

www.uw.edu.pl, www.chem.uw.edu.pl

Full name
Position
Faculty of Chemistry
University of Warsaw
ul. Ludwika Pasteura 1, 02-093 Warsaw, Poland

tel. 22 55 26 XXX
email@chem.uw.edu.pl

www.uw.edu.pl, www.chem.uw.edu.pl