Logotypy i papier wydziałowy

Logo WCh i papiery wydziałowe są gotowe do pobrania po wprowadzeniu HASŁA.

Aby uzyskać HASŁO, należy wyłącznie mailowo (ze służbowego adresu) skontaktować się z Sekcją Promocji WCh
promocja@chem.uw.edu.pl