Druki umów

UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe wzory umów zlecenia oraz umów o dzieło wynikające z ZARZĄDZENIE NR 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych.

Oświadczenie osób poniżej 26 roku życia o zaniechaniu poboru podatku

 1. Umowa zlecenia zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82
  1.1 Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla rezydentów Polski (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)
  1.2 Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla nierezydentów Polski (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)
  1.3 Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego (załącznik nr 2 do umowy zlecenia)
  1.4 Rachunek
 2. Umowa zlecenia zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 82
 3. Umowa zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – załącznik nr 3 do zarządzenia nr 82
  3.1 Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla rezydentów Polski (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)
  3.2 Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla nierezydentów Polski (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)
  3.3 Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego (załącznik nr 2 do umowy zlecenia)
  3.4 Rachunek
 4. Umowa zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalności gospodarczej – załącznik nr 4 do zarządzenia nr 82
 5. Umowa o dzieło zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – załącznik nr 5 do zarządzenia nr 83
  5.1 Protokół odbioru Dzieła (załącznik nr 2 do umowy o dzieło)
  5.2 Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego (załącznik nr 3 do umowy o dzieło)
  5.3 Rachunek do umowy o dzieło zawartej z rezydentem Polski
  5.4 Rachunek do umowy o dzieło zawartej z nierezydentem Polski
 6. Umowa o dzieło, zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą – załącznik nr 6 do zarządzenia nr 82
  6.1 Protokół odbioru Dzieła (załącznik nr 2 do umowy o dzieło)
 7. Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – załącznik nr 7 do zarządzenia nr 82
  7.1 Protokół odbioru Dzieła (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich)
  7.2 Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego (załącznik nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich)
  7.3 Rachunek do umowy o dzieło zawartej z rezydentem Polski
  7.4 Rachunek do umowy o dzieło zawartej z nierezydentem Polski
 8. Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą – załącznik nr 8 do zarządzenia nr 82
  8.1 Protokół odbioru Dzieła (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich)
 9. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 9 do zarządzenia nr 82

 

(obowiązują od 01.01.2017)

(obowiązują od 01.10.2016)

UWAGA: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego