Papier wydziałowy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Warszawskiego ustala się nowy wzór papieru wydziałowego oraz podpisu poczty elektronicznej (stopki e-mailowej). Jednocześnie od 2 stycznia 2017 nie ma już konieczności posługiwania się logotypem UW200 w korespondencji służbowej.

Do poprawnego wyświetlania i drukowania dokumentów na szablonie papieru wydziałowego, zaleca się instalację czcionek zgodnych z typografią UW. Instrukcja oraz odpowiednie pliki znajdują się na stronie Typografia UW Biura Promocji UW.

UWAGA! Poniższe dokumenty należy używać w formie takiej, jakiej są. Stopka dla wzoru ogólnego nie powinna być edytowana w żaden sposób. Również jej położenie nie może być zmienione.

Przypominamy także, że w korespondencji służbowej należy się posługiwać wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do ww Zarządzenia tj. Księgi Identyfikacji Wizualnej.

Papier dla kolegium dziekańskiego:

  • Dziekan – PL | EN
  • Prodziekan ds. studenckich – PL | EN
  • Prodziekan ds. finansów i rozwoju – PL | EN
  • Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą – PL | EN
  • Kierownik studiów doktoranckich – PL | EN