Druki umów

(obowiązują od 01.10.2016)

UWAGA: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego

(obowiązują od 01.01.2017)

 

UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe wzory umów zlecenia oraz umów o dzieło wynikające z ZARZĄDZENIE NR 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych.

Oświadczenie osób poniżej 26 roku życia o zaniechaniu poboru podatku

 1. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY ZLECENIA ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 2. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA REZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)
 3. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA NIEREZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)
 4. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 2 do umowy zlecenia)
 5. RACHUNEK
 6. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY ZLECENIA ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 7. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 8. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA REZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)
 9. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA NIEREZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)
 10. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 2 do umowy zlecenia)
 11. RACHUNEK
 12. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY ZLECENIA, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 13. Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 14. PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło)
 15. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 3 do umowy o dzieło)
 16. RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski
 17. RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski
 18. Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 19. PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło)
 20. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 21. PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich)
 22. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich)
 23. RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski
 24. RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski
 25. Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 26. PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich) 
 27. Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH