Druki do pobrania

Sprawy kadrowe na Wydziale Chemii dla:
– nauczycieli akademickich prowadzi Marzena Cieślak, pok. 208, tel. 22 55 26 211
– pozostałych pracowników prowadzi Bogumiła Łyziak, pok. 139, tel. 22 55 26 230

Informacje dla nauczycieli akademickich:
– wymiar urlopu wypoczynkowego – 36 dni roboczych w ciągu roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
(art. 133 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)

  • Osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy urlop wypoczynkowy udzielany jest na ich poszczególne dni pracy w pełnym wymiarze godzinowym obowiązującym w danym dniu ich pracy.

– zatrudnienie nauczyciela akademickiego następuje na podstawie umowy o pracę lub na podstawie mianowania (wyłącznie osoby z tytułem naukowym profesora).
– zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze etatu większym niż ½ musi być poprzedzone przeprowadzonym otwartym konkursem. Zgodę na konkurs wyraża Rada Wydziału oraz Rektor.

  • Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postępowania konkursowego.

Obowiązujące akty prawne oraz szczegółowe informacje dotyczące spraw pracowniczych dostępne są na stronie Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego – http://portal.uw.edu.pl/en/web/biuro-spraw-pracowniczych/nauczyciele-akademiccy

 

Sprawy delegacji KRAJOWYCH koordynuje p. Małgorzata Jagiełło (pok.14, tel. 26 213)

Koordynator ds. wolontariatu na Wydziale Chemii – dr hab. Paulina Dominiak, prof. UW (tel. 22 55 26 714)