Druki do pobrania

Jak zatrudnić w grancie pracownika na stanowisku typu post-doc?

Krok 1:
Zgłoś się do Sekcji Obsługi Badań (tel.: 26 294, 26 326, 26 238) w celu uzyskania szczegółowych informacji o wymogach dotyczących zatrudniania pracowników w Twoim grancie.

Krok 2:
Powiadom Dziekana o chęci ogłoszenia konkursu (zgłoś się do Biura Dziekana na min. 12 dni przed datą posiedzenia RW).

  • Pamiętaj o ustaleniu składu komisji konkursowej (min. 3 osoby, w tym 1 spoza Wydziału).

Krok 3:
Uzyskaj zgodę Prorektora/Rektora (pamiętaj, że czas oczekiwania to ok. 14 dni).

Krok 4:
Ogłoś i przeprowadź konkurs (na ten etap należy zaplanować ok. 2 m-cy)

  • Biuro Dziekana zamieszcza ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycieli na stronie www. Wydziału, UW, MNiSW oraz Euraxcess. Na innych portalach pracownicy zamieszczają ogłoszenia samodzielnie.

Krok 5:
Spisz protokół i powiadom Dziekana o wynikach konkursu (zgłoś się do Biura Dziekana najpóźniej na 12 dni przed datą posiedzenia RW)

Krok 6:

Skontaktuj się z Biurem Dziekana w sprawie wyników głosowania Rady Wydziału i dokumentów potrzebnych do zatrudnienia pracownika.

Uwaga: jeśli chcesz zatrudnić w grancie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim (doktoranta, studenta) powiadom Prorektora ds. naukowych UW o zamiarze przeprowadzenia konkursu, a następnie postępuj zgodnie z regulaminami instytucji finansującej Twój projekt. Szczegółowe informacji w tej sprawie otrzymasz w Sekcji Obsługi Badań (tel.: 26 294, 26 326, 26 238).

……………………………….

W sprawach pracowniczych na Wydziale Chemii dla:
– nauczycieli akademickich pomoc uzyskasz u Marzeny Cieślak, pok. 208, tel. 22 55 26 211,
– pozostałych pracowników pomoc uzyskasz u Bogumiły Łyziak, pok. 139, tel. 22 55 26 230.

Informacje dla nauczycieli akademickich:
– wymiar urlopu wypoczynkowego – 36 dni roboczych w ciągu roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych (art. 133 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

  • Osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy urlop wypoczynkowy udzielany jest na ich poszczególne dni pracy w pełnym wymiarze godzinowym obowiązującym w danym dniu ich pracy.

– zatrudnienie nauczyciela akademickiego następuje na podstawie umowy o pracę lub na podstawie mianowania (wyłącznie osoby z tytułem naukowym profesora).– zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze etatu większym niż ½ musi być poprzedzone przeprowadzonym otwartym konkursem. Zgodę na konkurs wyraża Rada Wydziału oraz Rektor (patrz punkt „Jak zatrudnić w grancie pracownika na stanowisku typu post-doc”).

  • Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postępowania konkursowego.

Obowiązujące akty prawne oraz szczegółowe informacje dotyczące spraw pracowniczych dostępne są na stronie Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego – http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ , a szczegółowe informacje dotyczące spraw pracowniczych znajdziesz tu: http://bsp.adm.uw.edu.pl/vademecum-zatrudnienia/


Sprawy delegacji KRAJOWYCH koordynuje p. Małgorzata Jagiełło (pok.14, tel. 26 213)

Koordynator ds. wolontariatu na Wydziale Chemii – dr hab. Paulina Dominiak, prof. UW (tel. 22 55 26 714)

Koordynatorami ds. wystawiania elektronicznej legitymacji pracowniczej (ELP) na Wydziale Chemii UW są:

  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych i pracowników administracji, e-mail: lyziak@chem.uw.edu.pl