Studia z Przyszłością 2017

Kierunek studiów „chemia” (studia I stopnia), zgłoszony do Programu „Studia z Przyszłością” przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał Certyfikat i Znak jakości „Studia z Przyszłością”.

W Programie „Studia z Przyszłością” akredytowane są kierunki i specjalności kształcenia wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akcentującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Znak jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu postaw, talentów i zdolności poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.