Studia z Przyszłością 2018

W III edycji Konkursu i Programu Akredytacji „Studia z Przyszłością” (2017/2018) Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (http://www.fundacja-edukacja.org.pl/) nadała kierunkom: Chemia I stopień (2017,2018) i Zaawansowane Metody Instrumentalne i Techniki Pomiarowe, Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” na rok 2018/2019.

Jest to znak jakości, potwierdzający, że w opinii Komisji Eksperckiej dany kierunek realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadającego na potrzeby rynku pracy, zgodnego z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Znak ten jest świadectwem najwyższej jakości studiów. Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową Programu „Studia z Przyszłością” jest jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny. Eksperci Programu badają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzają, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie kompetencji cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Oceniają, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.

Źródło: (http://www.studiazprzyszloscia.pl)


Kierunek studiów „chemia” (studia I stopnia), zgłoszony do Programu „Studia z Przyszłością” przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał Certyfikat i Znak jakości „Studia z Przyszłością”.

W Programie „Studia z Przyszłością” akredytowane są kierunki i specjalności kształcenia wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akcentującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Znak jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu postaw, talentów i zdolności poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.