Monumenta

  • Opis historii Wydziału Chemii na Uniwersytecie Warszawskim w stulecie uzyskania niepodległości

0_2_Historia
1_1 i 1_2_ZChNiA
1_3_Nieorganiczna_Analityczna
1_4_Analityczna_PChAS
2_1_Fizyczna
2_2_Fizyczna
2_3_Radiochemia
3_1_Organiczna
3_2_Technologia
4_1_Teoretyczna_PChK
4_1_ZChTiS
4_2_AB_Krystalografia
4_2_C_Krystalografia
4_3_Biopolimery_PTB
4_5_Fizyka
5_1_Dydaktyka
5_2_Dydaktyka
6_1_Dziekan_Hulanicki_1981_1984
6_2_Dziekan_Piela_sygnaly
7_1_Prac techn

  • Wybrane osiągnięcia warszawskiej chemii uniwersyteckiej w latach 1816-2018

Chemia100lat_Achmatowicz_1962
Chemia100lat_Bilewicz_2000
Chemia100lat_Bukowska_2003
Chemia100lat_Bulska_2003
Chemia100lat_Bulska_2006
Chemia100lat_Celinski_1816
Chemia100lat_Chalasinski_1987
Chemia100lat_Chrobak_1932
Chemia100lat_Cieplak_1995
Chemia100lat_Cwiet_1903
Chemia100lat_Cyranski_2003
Chemia100lat_Czerwinski_1998
Chemia100lat_Czerwinski_2003
Chemia100lat_Czerwinski_2008
Chemia100lat_Czerwinski_2012
Chemia100lat_Czerwinski_2014
Chemia100lat_Dobrzycki_2015
Chemia100lat_Dzwolak_2007
Chemia100lat_Filipek_2013
Chemia100lat_Galus_1975
Chemia100lat_Galus_1984
Chemia100lat_Golimowski_1985
Chemia100lat_Golimowski_2009
Chemia100lat_Gorecka_1989
Chemia100lat_Huczko_2003
Chemia100lat_Hulanicki_1974
Chemia100lat_Hulanicki_1976
Chemia100lat_Izdebski_1997
Chemia100lat_Izdebski_2004
Chemia100lat_Jablczynski_1923
Chemia100lat_Jackowski_2005
Chemia100lat_Jarzembska_2014
Chemia100lat_Jeziorski_1994
Chemia100lat_Jurczak_2008
Chemia100lat_Kemula_1952
Chemia100lat_Koczorowski_1980
Chemia100lat_Kolinski_2005
Chemia100lat_Kolos_1960
Chemia100lat_Koncki_2000
Chemia100lat_Kozminski_2008
Chemia100lat_Krygowski_1972
Chemia100lat_Krygowski_1975
Chemia100lat_Kublik_1956
Chemia100lat_Kudelski_2005
Chemia100lat_Kulesza_2000
Chemia100lat_Kulesza_2002
Chemia100lat_Lampe_1910
Chemia100lat_Les_1993
Chemia100lat_Litwinienko_2003
Chemia100lat_Litwinienko_2005
Chemia100lat_Maj_Zurawska_1990
Chemia100lat_Maksymiuk_2004
Chemia100lat_Misicka_2008
Chemia100lat_Orlik_1996
Chemia100lat_Piekara_1970
Chemia100lat_Piela_1989
Chemia100lat_Rodewald_1992
Chemia100lat_Rubel_1977
Chemia100lat_Sadlej_1998
Chemia100lat_Samochocka_1991
Chemia100lat_Sicinski_1990
Chemia100lat_Sicinski_2002
Chemia100lat_Sobkowski_1972
Chemia100lat_Sokalski_1997
Chemia100lat_Stojek_1990
Chemia100lat_Stojek_2000
Chemia100lat_Stojek_2009
Chemia100lat_Swietoslawski_1881
Chemia100lat_Trojanowicz_1988
Chemia100lat_Sadlej_2006
Chemia100lat_Wozniak_2001
Chemia100lat_Wozniak_2003
Chemia100lat_Wozniak_2014
Chemia100lat_Wozniak_2016