INFORMACJE OPIEKUNA  III ROKU


Opiekun III roku w roku akademickim 2015/2016:

dr Elżbieta Winnicka

e-mail opiekuna roku: opiekunew1@chem.uw.edu.pl

Godziny dyżurów w semestrze zimowym: pokój 230, środy 10.00 – 11.00 oraz piątki 11.00 – 12.00, tel. + 22 822-02-11  wew. 509 (terminy te dotyczą również kontaktów telefonicznych!). Poza tymi godzinami kontakt e-mailowy: opiekunew1@chem.uw.edu.pl

Ze wszelkimi sprawami, dotyczącymi zapisów na zajęcia przez USOSweb należy się kierować do dziekanatu.

Opiekun roku nie ma żadnych uprawnień do dokonywania zmian w USOSweb (zmiana grupy, zapisy na zajęcia, itp.)

Starosta III roku: Karolina Piecyk, e-mail: k.piecyk@student.uw.edu.pl

 

UWAGA !

 

Deklaracje wyboru kierownika pracy licencjackiej (rok akademicki 2015/2016) są do odebrania w pokoju 230 w terminach:

20.11.2015r., godz. 11.00-12.00,

23.11.2015r., godz. 11.00-12.00,

24.11.2015r., godz. 14.00-15.00,

02.12.2015r., godz. 10.00-11.00,

04.12.2015r., godz. 11.00-12.00.

Wypełnione deklaracje należy składać w dziekanacie studenckim do 10 grudnia 2015r.

 

  Wskazówki, dotyczące pisania e-maili:

1.  W e-mailu zawsze proszę umieszczać imię, nazwisko oraz numer indeksu. Studenci MISMAPu przedstawiają się jako studenci MISMAPu.

2.   Proszę nie używać załączników, w szczególności plików Word, Excel, grafiki, html itp.

3.   Jeśli w danej sprawie wysyłany jest kolejny e-mail, proszę użyć opcji: ,,reply/odpowiedź" oraz  umieścić na dole w treści e-maila dotychczasową korespondencję na dany temat (większość programów pocztowych robi to automatycznie).

4.   W ,,subject/tytule"  e-maila proszę podać słowo lub słowa kluczowe.

5.   Przed napisaniem e-maila proszę się zastanowić, czy sprawa dotyczy opiekuna III roku.

 

 Elżbieta Winnicka, 17.11.2015