INFORMACJE OPIEKUNA II ROKU CHEMII


Opiekun I roku chemii w roku akademickim 2014/2015:

dr Elżbieta Winnicka

Zakład Chemii Organicznej, Pracownia Chemii Biomolekuł

e-mail opiekuna roku: opiekunew1@chem.uw.edu.pl

Godziny dyżurów w semestrze zimowym: pokój 230, poniedziałki 10.00 – 11.00 oraz wtorki 12.00 – 13.00, tel. + 22 822-02-11  wew. 509 (terminy te dotyczą również kontaktów telefonicznych!). Poza tymi godzinami kontakt e-mailowy: opiekunew1@chem.uw.edu.pl

Ze wszelkimi sprawami, dotyczącymi zapisów na zajęcia przez USOSweb należy się kierować do dziekanatu.

Opiekun roku nie ma żadnych uprawnień do dokonywania zmian w USOSweb (zmiana grupy, zapisy na zajęcia, itp.).  

Starosta II roku: Karolina Piecyk, e-mail: k.piecyk@student.uw.edu.pl

 

Terminarz kolokwiów dla studentów II roku Wydziału Chemii w roku akademickim 2014/2015, semestr zimowy

Przedmiot

 

Data

Chemia Fizyczna

(Ćwiczenia Rachunkowe)

prof. dr hab. Andrzej Huczko

Kolokwium I

17.11.2014, godz. 11.45-13.15, sala: 520, 29

18.11.2014, godz. 11.45-13.15, sala: 520, 338, 29

19.11.2014, godz. 12.30-14.00, sala: 520, 38, 29

Kolokwium II

12.01.2015, godz. 11.45-13.15, sala: 520, 29

13.01.2015, godz. 11.45-13.15, sala: 520, 338, 29

14.01.2015, godz. 12.30-14.00, sala: 520, 38, 29

Kolokwium Poprawkowe

19.01.2015, godz. 11.45-13.15, sala: 520, 29

20.01.2015, godz. 11.45-13.15, sala: 520, 338, 29

21.01.2015, godz. 12.30-14.00, sala: 520, 38, 29

Chemia Analityczna A i B

(Ćwiczenia Rachunkowe)

dr Ewa Stryjewska

Kolokwium I

23.10.2014

29.10.2014

Kolokwium II

13.11.2015

19.11.2015

Kolokwium III

04.12.2015

10.12.2015

Kolokwium IV i drugi termin (zwolnienie lekarskie)

14.01.2015

15.01.2015

Kolokwium Poprawkowe

21.01.2015

22.01.2015

Chemia Analityczna A i B

(Pracownia)

dr Ewa Stryjewska

Alkacymetria (1 + 2)

28.10.2014

29.10.2014

30.10.2014 (A i B)

Kompleksy (5)

04.11.2015

05.11.2015

06.11.2014 (A i B)

Osady (3)

13.11.2014 (A)

18.11.2014

Redoksy (4)

12.11.2014

13.11.2014 (B)

Podstawy Programowania

dr hab. Andrzej Sikorski

03.12.2014

21.01.2015

Chemia Kwantowa A

dr Małgorzata Jeziorska

27.10.2014

08.12.2014

26.01.2015

Poprawa Testów (laboratorium)

24.01.2015, godz. 14.00-15.00, aula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów II roku Wydziału Chemii w roku akademickim 2014/2015:

 

Przedmiot

Prowadzący

Data, godzina oraz sala

Chemia Organiczna A i B – kolokwium poprawkowe

Prof. dr hab. Rafał Siciński

29.01.2015 (czwartek),

godz. 14.00-17.00,

sala: aula, 305, 338

Podstawy Programowania

Dr hab. Andrzej Sikorski

30.01.2015 (piątek),

godz. 9.00-10.00,

sala: 141

Nowe Materiały w Chemii

Prof. dr hab. Wojciech Grochala

02.02.2015 (poniedziałek),

godz. 10.15-11.45,

sala: 338

Chemia Fizyczna I A i B

Prof. dr hab. Magdalena Skompska

02.02.2015 (poniedziałek),

godz. 14.00-17.00,

sala: aula, 141, 305, 338, 118

Chemia Analityczna A i B

Prof. dr hab. Robert Koncki

04.02.2015 (środa),

godz. 11.00-14.00,

sala: aula, 141

Chemia Organiczna A i B

Prof. dr hab. Rafał Siciński

06.02.2015 (piątek),

godz. 10.00-13.00,

sala: aula, 305, 338

Chemia Kwantowa A

Dr Małgorzata Jeziorska

09.02.2015 (poniedziałek),

godz. 11.00-14.00,

sala: aula, 141, 305, 338, 520

Chemia Kwantowa B

Prof. dr hab. Leszek Stolarczyk

Indywidualny kontakt z wykładowcą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimowa egzaminacyjna sesja poprawkowa dla studentów II roku Wydziału Chemii w roku akademickim 2014/2015:

 

Przedmiot

Prowadzący

Data, godzina, sala

Chemia Organiczna A i B

Prof. dr hab. Rafał Siciński

18.02.2015 (środa),

godz. 11.00-14.00,

sala: aula

Nowe Materiały w Chemii

Prof. dr hab. Wojciech Grochala

18.02.2015 (środa),

godz. 15.00-16.30,

sala: 338

Chemia Analityczna A i B- kolokwium poprawkowe (ćwiczenia rachunkowe)

Dr Ewa Stryjewska

19.02.2015 (czwartek),

godz. 8.30-9.30,

sala: aula

Chemia Kwantowa A – kolokwium poprawkowe i poprawa zadań komputerowych (laboratorium)

Dr Małgorzata Jeziorska

19.02.2015 (czwartek),

godz. 11.00-14.00,

sala: 118, 104

Chemia Analityczna A i B

Prof. dr hab. Robert Koncki

20.02.2015 (piątek),

godz. 11.00-14.00,

sala: aula, 141

Chemia Fizyczna I A i B

Prof. dr hab. Magdalena Skompska

23.02.2015 (poniedziałek),

godz. 10.00-12.30,

sala: aula, 305, 338

Chemia Kwantowa A

Dr Małgorzata Jeziorska

24.02.2015 (wtorek),

godz. 11.00-14.00,

sala: aula, 141, 305, 338

Podstawy Programowania

Dr hab. Andrzej Sikorski

24.02.2015 (wtorek),

godz. 9.00-10.00,

sala: 141

Chemia Kwantowa B

Prof. dr hab. Leszek Stolarczyk

Indywidualny kontakt z wykładowcą

 

Wskazówki, dotyczące pisania e-maili:

1.  W e-mailu zawsze proszę umieszczać imię, nazwisko oraz numer indeksu. Studenci MISMAPu przedstawiają się jako studenci MISMAPu.

2.   Proszę nie używać załączników, w szczególności plików Word, Excel, grafiki, html itp.

3.   Jeśli w danej sprawie wysyłany jest kolejny e-mail, proszę użyć opcji: ,,reply/odpowiedź" oraz  umieścić na dole w treści e-maila dotychczasową   korespondencję na dany temat (większość programów pocztowych robi to automatycznie).

4.   W ,,subject/tytule"  e-maila proszę podać słowo lub słowa kluczowe.

5.   Przed napisaniem e-maila proszę się zastanowić, czy sprawa dotyczy opiekuna roku.

 

 Elżbieta Winnicka, 05.12.2014