Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń:

  • Prof. dr hab. Renata Bilewicz – przewodnicząca komisji
  • Prof. dr hab. inż. Karol Grela
  • Prof. dr hab. Paweł Krysiński
  • Prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
  • Prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk
  • Prof. dr hab. Marek Orlik
  • Dr hab. Damian Pociecha
  • Dr hab. Dominik Gront
  • mgr Dorota Konarzewska
  • Patrycja Żukowska