Studium Podyplomowe – Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska

Studium Podyplomowe: Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska. Kurs chromatograficzny.

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ 2020/2021 TRWA od 01.06.2020 do 30.09.2020

REKRUTACJA na Studium Podyplomowe Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska. Kurs chromatograficzny prowadzona jest poprzez system IRK – irk.oferta.uw.edu.pl

Wymagane dokumenty:

  • podanie wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydata/tkę (uwaga: prosimy o wypełnienie wszystkich pól, w tym również o podanie adresu zamieszkania i do korespondencji)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) – oryginał będzie zwrócony po rozpoczęciu zajęć

Po przejściu elektronicznej kwalifikacji w systemie IRK ww. dokumenty należy dostarczyć (pocztą) na adres:

Agnieszka Łagoda
Studium Podyplomowe Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska.
Kurs chromatograficzny
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

Limit miejsc: 18 (za zgodą Kierownika Studium limit może być zwiększony)

Sylwetka kandydata: Zapraszamy wszystkich, którzy w swej pracy stosują, bądź zamierzają stosować, techniki chromatograficzne, szczególnie w analizie śladów związków organicznych w skomplikowanych matrycach naturalnych. Typowymi kandydatami są pracownicy np. przemysłu petrochemicznego, farmaceutycznego, środków ochrony roślin, kosmetycznego itp. oraz pracownicy laboratoriów kontrolno-pomiarowych.

Przebieg rekrutacji: Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne potwierdzenie ze szczegółami organizacyjnymi. Ostatecznym warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłaty czesnego przed terminem rozpoczęcia studiów.

Konto do wpłat: 49 1160 2202 0000 0000 6084 9283 Bank Millennium S.A. tytułem: Studium Podyplomowe: Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska. Kurs chromatograficzny – czesne

Wysokość czesnego: 4 800,00 zł

Kontakt: Agnieszka Łagoda, tel.: 22 55 26 313, e-mail: astasiak@chem.uw.edu.pl

Więcej informacji