Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii

REKRUTACJA

Wymagane dokumenty: kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, życiorys, zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym.

Termin składania dokumentów: wrzesień 2017 r.

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.

Limit miejsc: minimum 16

Sylwetka kandydata: kandydat powinien mieć ukończone studia o charakterze  przyrodniczym,  oraz przygotowanie pedagogiczne.

Rejestracja kandydatów: wypełniona karta zgłoszenia przesłana drogą internetową pod adres e-mail: annacz@chem.uw.edu.pl

Przebieg rekrutacji: złożenie dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna

Koszt: 1500 PLN / semestr