Biuro Osób Niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
Pokój 0.070 – parter

e-mail: bon@uw.edu.pl

https://bon.uw.edu.pl/

Sekretariat Teresa Duda – bon@uw.edu.pl
P.o. Kierownika Biura Anna Szymańska – anna.szymanska@uw.edu.pl
Konsultantki ds. Studenckich:
Aleksandra Rosochacka – aj.rosochacka@uw.edu.pl
Patrycja Klimczak – patrycja.klimczak@uw.edu.pl
Agnieszka Bysko – a.bysko@uw.edu.pl

 

Informacje  dla studentów i pracowników UW z niepełnosprawnościami

Studenci i pracownicy UW z niepełnosprawnościami mogą korzystać z usług dostępnych w BON, takich jak m.in.: wsparcie asystenta, przygotowywanie materiałów w formach alternatywnych, nagrywanie / skanowanie książek i materiałów dydaktycznych, wydruki w brajlu, wydruki w powiększeniu, korzystanie z komputerowych stanowisk pracy, sprzętu wspomagającego oraz wypożyczalni elektronicznego sprzętu przenośnego.

Chcąc skorzystać z jakiejkolwiek formy wsparcia BON należy zgłosić się do Pełnomocnika Dziekana Wydziału Chemii UW ds. Osób Niepełnosprawnych lub bezpośrednio do Biura BON, gdzie na podstawie rozmowy oraz przedstawionej dokumentacji zostanie dobrane najodpowiedniejsze rozwiązanie.

Stypendium specjalne

  • dla studentów z niepełnosprawnością

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami może otrzymać  student studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na wniosek studenta w danym roku akademickim.

  • dla pracowników z niepełnosprawnością

Z tytułu orzeczonej niepełnosprawności pracownicy z niepełnosprawnością są uprawnieni do otrzymywania dodatku specjalnego.

Aby otrzymać stypendium lub dodatek specjalny należy zarejestrować się w BON oraz przedstawić oryginał orzeczenia o stopniu posiadanej niepełnosprawności.