Research Groups

Under construction!

ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ I RADIOCHEMII

ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ I ANALITYCZNEJ

ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

ZAKŁAD CHEMII TEORETYCZNEJ I STRUKTURALNEJ

Inne Jednostki