Studia na Wydziale Chemii – Stoisko

Stoisko, Prowadzący: Komisja Rekrutacyjna Wydziału Chemii, Zarząd Samorządu Studentów WCh

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Chemii i Zarząd Samorządu Studentów WCh udzielali informacji na temat kierunków studiów, jakie oferuje Wydział Chemii.