Inauguracja: Dziekani o swoich wydziałach

Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga przedstawiła prezentację o Wydziale i zachęcała przyszłych studentów do studiowania na Wydziale Chemii UW.