Czym jest krystalografia?

Warsztat, Prowadzący: mgr Grzegorz Cichowicz, mgr Sylwia Kutyła

Kto dziś nie korzysta z komputera? Jego sercem są układy scalone, ale czy ktoś wie jak one powstały? Co jest ich główną, roboczą częścią? Kryształy!

Spotkanie miało na celu przedstawienie początków elektroniki, skupiając się na zagadnieniach z pogranicza chemii i krystalografii, gdzie uczestnicy zastanowili się czy dzisiejsza technologia mogłaby bez nich powstać. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się też co to są monokryształy, jak można je otrzymać oraz zaznajomili się ze współczesnymi technikami badań kryształów (dyfrakcja rentgenowska). Wykorzystując proste substancje, a także nowoczesny sprzęt (dyfraktometr monokrystaliczny i proszkowy) prześledzili cały proces uzyskiwania informacji o trójwymiarowej strukturze kryształów.