Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Oferta stypendialna dla studenta/studentki w projekcie badawczym OPUS NCN

Oferta stypendialna dla studenta/studentki (2 osoby) w projekcie badawczym OPUS „Molekularne złote druty – otrzymywanie, polimorfizm i właściwości fizykochemiczne” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanym w Pracowni Krystalochemii Wydziału Chemii UW. Kierownik projektu: dr hab. Anna Makal. Termin przesyłania dokumentów upływa 3 października 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Data publikacji: 22 września 2022

Data ostatniej modyfikacji: 22 września 2022