Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na rok akademicki 2022/2023

Od 1 września do 10 października 2022 r. trwa nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na rok akademicki 2022/2023.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła Il przyznawane są studentom warszawskich uczelni (także tegorocznym maturzystom), którzy w ciągu ostatnich trzech lat odnosili sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażowali się społecznie, nie zaniedbując przy tym nauki. Kryterium formalnym współdecydującym o przyznaniu stypendium jest także miesięczny dochód netto na członka rodziny studenta, który nie przekracza 2000 zł.

Dzięki stypendiom co roku ponad stu zdolnych studentów otrzymuje stałe wsparcie (wynoszące od 200 do 1500 zł miesięcznie), które może przeznaczyć na rozwój swoich pasji. W tym roku jest perspektywa podniesienia jego wysokości. Stypendia pozwalają na wytyczanie sobie ambitnych celów zarówno przez rodzimą młodzież, jak i coraz liczniej studiujących w Warszawie młodych ludzi, m.in. z krajów reżimowych, dla których edukacja w stolicy stanowi finansowe wyzwanie.

Stypendia dają także możliwość udziału w programie stypendialnym, który umożliwia udział w szeregu działań adresowanych do studentów, daje przestrzeń do realizacji własnych inicjatyw i buduje relacje.


Data publikacji: 22 września 2022

Data ostatniej modyfikacji: 22 września 2022