Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Laureaci konkursu NCN MINIATURA 6

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania wstępne/pilotażowe i wyjazd badawczy od Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 6 ogłoszonego 1 lutego 2022 r.

Laureatami konkursu MINIATURA 6 zostali:

Lista rankingowa nr 2 (data opublikowania: 2022-06-23)

  • dr Magdalena Skunik-Nuckowska, projekt pt.: „Wpływ elektrolitu podstawowego na procesy samowyładowania superkondensatorów hybrydowych wykorzystujących jodek sodu w środowisku wodnym i wodno-organicznym”, kwota finansowania: 49940 PLN (badania wstępne/pilotażowe)

Lista rankingowa nr 4 (data opublikowania: 2022-08-19)

  • dr Maciej Michał Ratyński, projekt pt.: „Synteza soli z anionem tris-(pentafluoroetylo)trifluoro fosforanowym”, kwota finansowania: 49940 PLN (badania wstępne/pilotażowe)
  • dr Rafał Wieczorek, projekt pt.: „Bazujące na modelach 3D odwzorowania płaskorzeźb z głów moai kavakava z Wyspy Wielkanocnej w nowozelandzkich muzeach”, kwota finansowania: 23438 PLN (wyjazd badawczy)

Lista rankingowa nr 5 (data opublikowania: 2022-09-16)

  • dr Marta Kulik, projekt pt.: „Wpływ przeciwjonu na potencjał elektrostatyczny anionu szczawianowego w oparciu o mikrokrystaliczną dyfrakcję elektronową”, kwota finansowania: 49660 PLN (badania wstępne/pilotażowe)

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 17 września 2022

Data ostatniej modyfikacji: 25 września 2022