Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Rozstrzygnięcie Konkursu Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

W imieniu Komisji Konkursu Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego PTN 2020-2021 na najlepsze prace z dziedziny atomistyki informujemy, że:

  • praca pt. „Synteza oraz badania in vitro radiobiokoniugatu 198AuNPs-PEG-DOX-Oktreotyd do celowanej terapii nowotworowej” zgłoszona przez Panią Emilię Górzyńską zdobyła pierwsze miejsce w kategorii prac magisterskich
    (praca została wykonana pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego)
  • praca pt. „Metody modelowania paliwa reaktorów IV generacji z wypalającą się trucizną typu QUADRISO w kodzie Monte Carlo SCALE/KENO-VI” zgłoszona przez Pana Mateusza Chojnackiego zdobyła trzecie miejsce w kategorii prac magisterskich
    (praca została wykonana pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Korgul)

Laureatom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.ptnukleoniczne.pl


Data publikacji: 15 września 2022

Data ostatniej modyfikacji: 25 września 2022