Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Graduacja Absolwentów rocznika 2019/2020 i 2020/2021 [RELACJA]

W piątek 9 września 2022 roku w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Graduacja Absolwentów rocznika 2019/2020 i 2020/2021.

Na uroczystość przybyli: Dziekan – prof. dr hab. Andrzej Kudelski, Kierownik Jednostki Dydaktycznej – prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Prodziekan ds. ogólnych i finansów – prof. dr hab. Sławomir Sęk, Prodziekan ds. infrastruktury i rozwoju – dr hab. Zbigniew Rogulski, Kierownik studiów doktoranckich – prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański i Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – prof. dr hab. Ewa Bulska, Kierownicy prac magisterskich i licencjackich, Absolwenci i ich rodziny oraz Pracownicy Wydziału.

Uroczystość uświetnił Chór Warszawski przy Fundacji Nowa Orkiestra Kameralna prowadzony przez Richarda Berkeleya. Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrali: Dziekan prof. dr hab. Andrzej Kudelski i Kierownik Jednostki Dydaktycznej prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga. Po przemówieniach władz Wydziału Chemii wręczono dyplomy i nagrody laureatom sesji plakatowej magistrantów rocznik 2020/2021. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów i nagród członkom Samorządu Studenckiego za aktywną działalność na rzecz społeczności akademickiej Wydziału Chemii UW. Następnie każdy z obecnych dyplomantów mógł odebrać dyplom licencjacki i magisterski z rąk Pani Prodziekan i Pana Dziekana. Okolicznościowe przemówienie reprezentantki Absolwentów – lic. Klaudii Tutaj i wykonanie pieśni „Gaudeamus Igitur” zakończyło część oficjalną.

Po części oficjalnej każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z dziekanami lub porozmawiać z nauczycielami akademickimi i kolegami (o tym, co było i o tym, co w planach) podczas poczęstunku.

 


Data publikacji: 11 września 2022

Data ostatniej modyfikacji: 24 września 2022