Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Oferta pracy dla Studenta w projekcie MAESTRO 11 NCN

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski) poszukuje kandydata do pracy w ramach projektu badawczego: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin”, program Maestro finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowisko: Student (1). Termin przesyłania dokumentów upływa 30 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Biological and Chemical Research Centre, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for a candidate to work in a scientific project: „Unorthodox concepts in olefin metathesis”, programme Maestro supported by National Science Centre position: Student (1). Deadline for applications: 30 September 2022. For more info see >> eng


Data publikacji: 09 września 2022

Data ostatniej modyfikacji: 30 września 2022