Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Nabór do kolejnej Szkoły Letniej dla Doktorantów

Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnej szkole letniej dla doktorantów, której organizatorem jest Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

Tytuł: „Doktorancka szkoła letnia w zakresie walidacji metod pomiarowych i podejścia procesowego w laboratorium” / „Doctoral summer school on measurement method validation and process-based thinking in laboratory”

Liczba punktów ECTS: 5

Termin: 26.09.2022-17.10.2022

Rejestracja: https://forms.gle/kwMAqcBfXsAesDD67

Doktorancka szkoła letnia jest uzupełnieniem wiedzy z procesu walidacji metod pomiarowych oraz podejścia procesowego w zarządzaniu i prowadzeniu badań naukowych. Osiągnięte kompetencje podczas szkoły letniej pomogą doktorantom wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy i lepiej przygotować się do pracy akademickiej. Oferowane zajęcia w ramach szkoły letniej mają na celu zwiększanie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu procesu prowadzenia badań naukowych, kierowaniu pracami badawczymi oraz ocenie otrzymanych wyników. Osiągnięte kompetencje podczas szkoły letniej pomogą doktorantom zwrócić uwagę na poziom jakości badań naukowych, właściwą walidację metod pomiarowych i podejście procesowe w tych działaniach.

Kurs zajęć będzie odbywać się online na platformie Kampus UW, a w wybrane dni będą odbywać się wykłady oraz warsztaty prowadzone online przez pracowników UW, Głównego Urzędu Miar, Polskiego Centrum Akredytacji oraz Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Uczestnikiem szkoły letniej może być wyłącznie doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający status doktoranta przez cały okres trwania szkoły letniej, w szczególności doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, jak również studenci studiów doktoranckich.

Doktorancka szkoła letnia jest projektem finansowanym z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER ścieżka 3.5.

 

Źródło: www.cnbch.uw.edu.pl


Data publikacji: 09 września 2022

Data ostatniej modyfikacji: 11 września 2022