X edycja Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej 2022

Urząd Patentowy RP ogłasza X edycję Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, na temat ochrony własności intelektualnej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin składania prac: 14 października 2022 r.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem „konkurs na informację medialną”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl

Szczegółowe warunki udziału zostały zawarte w regulaminie konkursu oraz formularzu zgłoszenia.

Więcej informacji o konkursie:

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/x-edycja-konkursu-na-informacje-medialna-o-tematyce-ochrony-wlasnosci-intelektualnej-w-tym-przemyslowej-2022


Data publikacji: 28 lipca 2022

Data ostatniej modyfikacji: 28 lipca 2022