Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS 22 NCN

Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS 22 „Odrażający, Brudni i Źli? – poszukiwanie mechanizmów antyoksydacyjnego działania wybranych organicznych związków azotu i siarki” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Data publikacji: 28 lipca 2022

Data ostatniej modyfikacji: 11 sierpnia 2022