Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie SONATA BIS NCN
26 lipca 2022

Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym SONATA BIS „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Jan Romański. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko post-doca w projekcie OPUS 16 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny kandydatów na stanowisko post-doca w grancie OPUS 16 NCN: „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe” ogłasza, że konkurs wygrali: dr Debashis Mondal i dr Munshi Sahid Hossain.

Serdecznie gratulujemy!


The recruitment commission announces that the competition for the postdoctoral positions in the NSC grant OPUS 16 „Selective transport of biologically relevant anions through lipid bilayers” was won by the following candidates: Dr. Debashis Mondal and Dr. Munshi Sahid Hossain.

Congratulations!


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem prof. dr. hab. Wiktora Koźmińskiego: „Badania regulacji allosterycznej hydrolaz SARS CoV-2 z wykorzystaniem metod metyl-TROSY NMR – w poszukiwaniu nowych miejsc wiązania inhibitorów” ogłasza, że konkurs wygrał Pan Krzysztof Zakrzewski.

Serdecznie gratulujemy!